Beleid inzake gegevensbescherming

Als u een website van SEIKO Vision Care bezoekt, wanneer u als opticien producten van SEIKO bestelt of onze instrumenten gebruikt om glazen te bestellen, dan is dit beleid van Seiko inzake gegevensbescherming van toepassing.

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is SEIKO Optical Europe GmbH samen met SEIKO Optical Belgium, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (hierna samen “SEIKO” genoemd).

SEIKO Optical Europe GmbH, Dohrweg 42, 41066 Mönchengladbach, Duitsland en
SEIKO Optical Belgium, Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Hierna volgt een beschrijving van de persoonsgegevens die wij gebruiken, de doeleinden en de rechtsgronden van dat gebruik.

Website bezoeken en opvragingen

 • Als u onze website bezoekt en via de website informatie opvraagt over onze producten, instrumenten of diensten, gebruiken wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om met u te communiceren en om gevolg te geven aan uw verzoek;
 • Wij kunnen telefonisch contact met u opnemen als u hebt aangeduid dat u op die manier gecontacteerd wilt worden;
 • Wij gebruiken informatie over uw surfgedrag en interacties met ons om onze website, producten en diensten te verbeteren;
 • Onze websites maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie hierover.

Producten bestellen als opticien

 • Als opticien bestelt u onze producten. In dat geval registreren wij uw naam, adres,
  e-mailadres, website, telefoonnummer, rapporten over bezoeken, lidmaatschap van groepsaankopen indien van toepassing en informatie over aankopen, bestellingen en facturatie om uw bestelling klaar te maken en te leveren en de betaling af te handelen, om met u te communiceren en om u als klant service te leveren.

Deelname aan opleiding en events als opticien

 • Als opticien kunt u ook deelnemen aan opleidingen en events die worden georganiseerd door SEIKO. Indien u deelneemt, verwerkt SEIKO uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, informatie van het event of de opleiding en informatie over uw voorkeuren, om uw deelname te organiseren en om u uit te nodigen voor komende events.

Gepersonaliseerde nieuwsbrieven

 • Indien u zich inschrijft voor onze SEIKO Vision Care-blogs, zal SEIKO uw e-mailadres gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen over producten en diensten van SEIKO. De inhoud van de nieuwsbrieven wordt dan bepaald door uw surfgedrag, informatie over uw aankopen en bestellingen, en interacties met ons, aangevuld met informatie van publiek beschikbare bronnen, het land waar u gevestigd bent en de bestelde producten. Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen via e-mail, kunt u zich uitschrijven door gebruik te maken van de link onderaan in elke e-mail of door een e-mail te sturen naar unsubscribe@seikovision.com.
 • Wij kunnen u ook nieuwsbrieven versturen over onze producten en diensten via de gewone post. Als u die nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar unsubscribe@seikovision.com.

Glazen bestellen als consument

 • Als u glazen of een bril bestelt met een voorschrift via uw opticien, zal uw opticien ons de details van uw voorschrift bezorgen zodat wij uw glazen kunnen produceren en leveren met een garantiekaart. Indien de opticien, als referentie voor uw bestelling, uw naam vermeldt, dan wordt deze gebruikt om uw bestelling en de garantiekaart te identificeren.
 • Als eindgebruiker kunt u er ook voor kiezen om gebruik te maken van één van onze instrumenten om u advies te geven over het type glazen dat geschikt is voor uw voorkeuren en behoeften, rekening houdend met uw levensstijl. U kunt onze instrumenten ook gebruiken om advies te geven over het meest geschikte montuur, volgens een foto van uw gezicht. In dat geval verwerken wij uw naam, geslacht, leeftijd, voorschrift, tevredenheid, levensstijl en foto van uw gezicht om u advies te kunnen geven.

2. Rechtsgrond

De belangrijkste rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en SEIKO, bijvoorbeeld indien u bepaalde informatie vraagt, zich inschrijft voor een event of een bestelling plaatst. In sommige gevallen kan de verwerking noodzakelijk zijn om een wettelijke verplichting na te komen, zoals de verplichting om een nauwkeurige boekhouding bij te houden voor financiële of fiscale doeleinden. In sommige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld als u inschrijft voor de nieuwsbrief, of als u gebruikmaakt van één van de instrumenten van SEIKO om glazen te bestellen. Tot slot heeft SEIKO een gerechtvaardigd belang om de inhoud van de website, zijn producten en diensten te verbeteren, volgens een analyse van uw surfgedrag, aankopen en interacties met ons.

3. Gebruik van persoonsgegevens door derden

SEIKO deelt uw gegevens niet met derde partijen, tenzij:

 • U ons uw toestemming hebt gegeven;
 • Er een wettelijke verplichting bestaat om dat te doen;
 • Wij iets doen op uw verzoek of als wij uw bestelling uitvoeren voor bedrijven van de SEIKO-groep of voor derden zoals betalingsdienstverleners of leveranciers;
 • In geval van een fusie met of overname van SEIKO of (een deel van) haar vermogen door een derde partij;
 • Partijen namens ons optreden voor SEIKO als verwerker.

4. Overdracht van gegevens buiten de EU

Binnen de bovenvermelde doeleinden voor gegevensverwerking door SEIKO worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Hubspot. Deze onderneming verwerkt namens ons gegevens in de Verenigde Staten van Amerika. Het niveau van gegevensbescherming in de VS wordt niet vergelijkbaar geacht met de EU-regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben echter een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met Hubspot, die EU-modelcontractbepalingen voor verwerkers bevat. Bijgevolg zijn uw gegevens overeenkomstig beschermd. U kunt een kopie van deze bepalingen krijgen door een verzoek te sturen naar DPO@seikovision.com.

5. Fusie of overname

SEIKO kan haar onderneming volledig of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij. In dat geval worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan die partij. Wij zullen u hiervan vooraf in kennis stellen. Indien u onze diensten niet meer wenst te gebruiken, kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen.

6. Bewaarperiode

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is door de GDPR en nationale regelgevingen zoals financiële en fiscale verplichtingen. Dit omvat bestelgegevens, financiële gegevens en contactgegevens. Uw persoonlijk profiel is gebaseerd op de historiek van bestellingen van 2 jaar voorafgaand aan de nieuwsbrief. 
Als u als eindgebruiker hebt gebruikgemaakt van onze adviesinstrumenten, worden uw gegevens bijgehouden tot 6 maanden nadat het advies werd gegeven.

7. Rechten

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en te vragen om ze te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, ze te blokkeren of te schrappen. U hebt ook het recht om uw gegevens digitaal op te vragen en ze elders te bewaren. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw instemming, hebt u op elk ogenblik het recht om deze instemming te herroepen.
Verder kunt u steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken tegen elke andere verwerking voor doeleinden van gerechtvaardigd belang in samenhang met uw persoonlijke omstandigheden.

8. Contact

Verzoeken voor de uitoefening van de bovenstaande rechten kunnen worden voorgelegd door een e-mail te sturen naar onze DPO. De Data Protection Officer of Functionaris voor Gegevensbescherming voor SEIKO Europe is bereikbaar via DPO@seikovision.com.
U kunt ook steeds een klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Wijziging aan dit beleid

SEIKO behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen. Zorg ervoor dat u steeds vertrouwd bent met de laatste versie van dit beleid dat hier wordt gepubliceerd. Wij zullen u vooraf informeren over belangrijke wijzigingen.