Правила за поверителност на данните

Когато посещавате уебсайтовете  на HOYA Vision Care, включително www.hoyavision.com, www.seikovision.com, www.pentaxoptical.com и visionalliance.com („Уебсайт“), поръчвате продукти на HOYA като оптик или използвайте нашите инструменти, когато поръчвате лещи, (наричани събирателно „Услуги“), се прилагат настоящите Правила на HOYA за поверителност на данните.

Администраторът за личните ви данни е HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, Нидерландия (наричано по-долу „HOYA“).

Моля, прочетете внимателно тези правила за поверителност, за да разберете вашите права във връзка с личните ви данни и начина, по който ще събираме, използваме и обработваме вашите лични данни. Настоящата политика за поверителност допълва всички други свързани с поверителността известия и правила, които може да ви предоставяму от време на време, и не е предназначена да ги отменя. Ако приемате тези Правила за поверителност като цяло или някоя част от тях, не трябва да използвате услугите или да ни предоставяте информация по какъвто и да било друг начин. 

Нашите услуги не са предназначени за деца и ние съзнателно не събираме данни, свързани с деца. Децата не трябва да използват нашите услуги, освен в случаите, когато техният родител или настойник е предоставил съгласие, ако тази опция е налична във вашето местоположение.

Ако сте потребител, който се намира в Калифорния, моля, вижте допълнителните условия, които се отнасят за Вас, в Допълнението по-долу.

1. Събиране и използване на лични данни

Може да предоставяте някои или всички лични данни, посочени по-долу, като се свързвате с нас или заявявате нашите услуги.

 • Посещения на уебсайта и заявки: Когато посещавате нашия уебсайт и заявявате информация за нашите услуги, ние събираме името, адреса, телефонния номер и имейл адреса ви и ги използваме, за да комуникираме с вас и да изпълним заявката ви.
 • Може също така да се свържем с вас по телефона, ако сте посочили, че това е начинът за връзка с вас.
 • Също така събираме информация за вашите дейности при сърфиране и взаимодействията ви с нас, за да подобряваме нашия уебсайт и услуги и да поддържаме безопасността на нашите потребители, както и да отстраняваме техническите проблеми и грешки.
 • Ако изпращате коментари или препоръки, тези публикации съдържат вашето собствено и фамилно име, държава и препоръка. Иизползваме тази информация единствено с вашето съгласие за рекламни цели и за да предоставяме информация на други потребители с цел да им представяме впечатленията от нашите услуги или нашата компания. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като изпратите имейл до hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

Поръчване на продуктите като специалист по грижа за зрението:

Събираме следната информация от професионалистите в областта на грижите за зрението, които поръчват нашите продукти или използват нашите услуги, включително име, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, отчети за посещения, членство в групи купувачи (ако е приложимо), поръчки за продажба и информация за фактурата, за да можем да произведем и доставим поръчката ви и да обработим плащането, за да комуникираме с вас и да ви предоставяме обслужване на клиенти. Участвайте в обучения и събития като оптик или здравен специалист:

 • Събираме следната информация от оптици или здравни специалисти, които участват в обучения и събития, организирани от HOYA, включително име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, информация за събитието или обучението и информация за спортни предпочитания, за да реализиламе участието ви и да каним да се включвате в предстоящи събития.

Поръчване на лещи като потребител чрез вашия очен специалист:

 • Ако поръчвате лещи или очила с предписани лещи чрез вашия оптик, той ще ни предостави данни за рецептата ви, за да можем да произведем и доставим вашите лещи и гаранционна карта. Вашият оптик ще получи вашето съгласие да ни предостави вашето име с цел идентифициране на поръчката ви и предоставяне на гаранционната карта.
 • Като краен потребител можете също да изберете (чрез вашия очен специалист) да използвате един от нашите инструменти, за да получита съвет относно вида на лещите или рамките, които отговарят на вашите предпочитания и нужди според начина ви на живот. Можете също така да използвате нашите инструменти, за да получавате съвети за най-подходящата рамка според вашето лицево изображение. В този случай ние обработваме вашето име, пол, възраст, възраст, рецепта, удовлетворение, начин на живот и лицево изображение, за да ви предоставим тези съвети. Също така използваме тези данни в обобщен вид за целите на разработването на продукти.
 • Моля, обърнете внимание, че може да обработваме данните, изложени по-горе, като администратор или като обработващ лични данни от името на очен специалист в зависимост от местните споразумения и обстоятелства.

Услуга за абонамент

 • Ако се абонирате за нашите статии (блогове) относно HOYA Vision Care, HOYA ще използва вашия имейл адрес, за да предоставя онлайн статии за продуктите, услугите и статиите по темите, които сте избрали, от HOYA. В случай че не желаете да получавате повече известия по имейл, можете да се отпишете чрез връзката в долната част на всеки имейл или като изпратите имейл на адрес  hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Може също така да ви изпращаме бюлетини за нашите продукти и услуги по пощата. Ако не желаете да получавате тези бюлетини, моля, изпратете имейл на адрес  hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

2. Правна основа

Най-важното юридическо основание за обработването на вашите данни е, че това е необходимо за изпълнението на договор между вас и HOYA, например ако поръчате продукт, поискате определена информация, регистрирате за събитие или направите поръчка. В някои случаи обработването може да е необходимо с цел спазване на законово задължение, като например задължението за поддържане на точно счетоводство и записи за финансови или данъчни цели. В определени случаи обработването се основава на вашето съгласие, например в случай на абонамент за нашите бюлетини, маркетинг или блогове, или ако използвате някой от инструментите на HOYA, за да поръчвате лещи. И накрая, HOYA има законен интерес да подобрява съдържанието на своя уебсайт, продукти и услуги, като анализира вашето поведение при сърфиране, покупки и взаимодействия с нас.

3. Бисквитки

Използваме бисквитки и други подобни технологии, за да събираме информация за вашите дейности при сърфиране във времето и в различни уебсайтове след използването на нашите услуги. Използваме необходими, предпочитани, статистически и маркетингови бисквитки и подобни технологии. Бисквитките ни позволяват да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции в социалните медии и да анализираме нашия трафик. Това ни помага да подобряваме нашите услуги и начина, по който работи нашият уебсайт. Можете да намерите повече информация за бисквитките и как да ги управлявате тук.

Можете да намерите повече информация за бисквитките и как да ги управлявате тук. Промяната на настройките на бисквитките няма да окаже влияние върху информацията, събрана преди такава промяна.               

4. Използване на лични данни от трети лица

HOYA не споделя вашите данни с трети лица, освен ако:

 • Вие сте ни предоставили Вашето съгласие.
 • Има законово задължение за това.
 • Когато действаме по ваша заявка или осъществяваме вашата поръчка към дружества от групата HOYA или за доставчици на плащания или доставки от трета страна.
 • В случай на сливане или придобиване на HOYA или (част от) неговите активи от трета страна (вж. по-долу).
 • Когато работим с доставчици на услуги и търговци на услуги, които действат за HOYA като обработващ лични данни от наше име: Такива трети страни включват: (i)доставчици на анализ на данни; (ii)доставчици на ценни книжа; (iii)доставчици на услуги за хостване на уебсайтове; и (iv)търговци, които помагат за общи операции. Тези доставчици на услуги ни помагат с много различни функции и задачи, като например осигуряване на услуги за съхранение и възстановяване на данни и комуникация с вас.
 • В нашите законни интереси с компании в рамките на на нашето корпоративно семейство.
 • Както е необходимо с нашите професионални съветници: Ние ще споделяме вашите лични данни с професионални съветници, като одитори, правни фирми или счетоводни фирми.

5. Прехвърляне на данни извън ЕС

В горните цели за обработването на данни от HOYA вашите лични данни се прехвърлят на трети страни извън ЕС и Великобритания. Нивото на защита на личните ви данни в тези страни може да не се счита за подобно на това във вашата държава. Въпреки това сме въвели общите договорни клаузи на ЕС (SCC) или всякакви еквивалентни договори, издадени от съответния компетентен орган на Великобритания, както е приложимо, освен ако прехвърлянето на данни не е в държава, която е определена от Европейската комисия или съответните органи в Обединеното кралство, както е приложимо, като предоставяща адекватно ниво на защита на правата и свободите на лицата във връзка с личните им данни (напр. Япония). Копие от тези общи договорни клаузи може да бъде получено чрез изпращане на заявка до DPO@hoya.com.

6. Сливане или придобиване

HOYA може да прехвърли своето предприятие като цяло или част от активите си на трета страна във връзка с продажба или покупка на активи, продажба на акции, покупка или сливане, банкрут или друга бизнес сделка или реорганизация в нашите законни интереси. В такъв случай личните ви данни също ще бъдат прехвърлени на бъдещ купувач, нов собственик или друга съответна трета страна, както е необходимо, по време на договарянето, изпълнението или по друг начин във връзка с промяна на корпоративен контрол, като преструктуриране, консолидация или сливане, или продажба или прехвърляне на нашите активи.

7. Период на съхранение

Всички лични данни ще се съхраняват не по-дълго от изискваното от ОРЗД и националните разпоредби, като финансови и данъчни задължения.

В случай че поръчате продукти от нас, ще запазим вашите данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да изпълним нашите гаранционни задължения съгласно приложимия период.

В случай че сте се регистрирали да получавате бюлетини от нас, вашият личен профил е на базата на история от 2 години, предшестващи бюлетина.

Ако като краен потребител сте използвали нашите консултантски инструменти, данните ви се съхраняват не по-дълго от 1 година след предоставянето на съвета.

Периодът на съхранение за препоръки от клиенти е 3 години след предоставянето на препоръката.

За периода на съхранение на бисквитките информацията може да бъде намерена тук .

8. Права

Имате право на достъп до, корекция, прехвърляне, ограничаване, възразяване срещу или изтриване на личните данни. Когато обработването на личните ви данни се основава на вашето разрешение, по всяко време имате право да оттеглите това разрешение.

Моля, обърнете внимание, че определен брой от тези права се прилагат само при определени обстоятелства и всички тези права могат да бъдат ограничени от закона. Например когато изпълнението на вашето искане би могло да повлияе негативно на други лица или на нашите търговски тайни или интелектуална собственост, когато има обществени интереси, които ги отменят, или когато сме задължени от закона да запазим вашите лични данни.

За да упражните някое от тези права, можете да се свържете с нас на адрес DPO@hoya.com.

Освен това, винаги може да възразите срещу използването на вашите данни за целите на директния маркетинг.

Ако смятате, че сме нарушили законите за защита на личните данни, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес DPO@hoya.com и ние ще отговорим на вашето искане възможно най-скоро. Можете да подадете иск към съответния надзорен орган за защита на данните.

9. Сигурност

Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим личните ви данни, не можем да гарантираме сигурността на информацията ви, предавана чрез уебсайта или имейл; всякакво предаване е на ваш собствен риск.

10. Уебсайтове на трети лица

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други онлайн платформи, приставки или други приложения, управлявани от трети страни. Не контролираме такива други сайтове или приложения и не носим отговорност за тяхното съдържание, правила за поверителност или за използването на вашата информация от тяхна страна. Информацията, която предоставяте на публични или полупублични места, включително информация, която споделяте на социалните платформи на трети страни, също може да бъде видима за други потребители на уебсайта и/или потребителите на тези онлайн платформи на трети лица без ограничение по отношение на използването ѝ от нас, или от трета страна. Включването на тези връзки само по себе си не предполага одобрение на съдържанието на такива платформи или на техните собственици или оператори, освен ако не е посочено на уебсайта. Изрично отхвърляме всякаква отговорност за действията на трети страни включително, но без ограничение до, на действията, свързани с използването и/или разкриването на лични данни от трети страни. Всяка информация, изпратена от вас директно към тези трети страни, е предмет на правилата за поверителност на съответната трета страна.

11. Контакт

Приветстваме вашите въпроси, коментари и притеснения относно настоящите Правила за поверителност или личните ви данни, предоставяни чрез връзка с нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес DPO@hoya.com

12. Промени в тези правила

HOYA си запазва правото да променя тези правила. Уверете се, че винаги сте запознати с най-новата версия на настоящите правила, публикувана тук. Ще ви информираме своевременно за важни промени.

13. Език

Освен ако не е определено друго от приложимото законодателство, в случай на несъответствие между версията на английски език и версията на местния език на настоящите Правила за поверителност, версията на английски език ще има приоритет.

14. Допълнение за жители на Калифорния

Условията на това Допълнение се прилагат за жители на Калифорния съгласно Калифорнийския закон за поверителност на потребителите (CCPA) и други приложими закони. CCPA предоставя на гражданите на Калифорния определени законни права, като достъп, изтриване, разкриване или „не продавай“. Тези права не са абсолютни и подлежат на определени изключения.

Събиране и разкриване на лична информация

През последните 12 месеца чрез използването от ваша страна на услугите ни може да сме събрали и разкрили следните категории лични данни от или за потребителите, както е определено в CCPA:

 • Идентификатори като телефонен номер, име, имейл адрес, пощенски адрес, дата на раждане, пол, възраст, физически характеристики или описание, или здравна застрахователна информация.
 • Информация за активността в интернет или друга електронна мрежа, включително разглеждане на дейността и взаимодействие с нашия уебсайт.
 • Данни за рецепта за лещи от очни специалисти или директно от потребители.
 • Търговска информация, включително информация за картата за плащане и информация за проверка на транзакциите.

Ние събираме лична информация за следните цели:

 • за работа и управление на заявените услуги;
 • за изпълнение на поръчките на клиенти;
 • за да комуникираме с вас;
 • за подобряване на нашите услуги;
 • за да персонализираме услугите си за вас;
 • за да се поддържа безопасността и сигурността на нашите потребители;
 • да се обърне внимание и да се отстранят технически проблеми и програмни грешки.

Ние разкриваме всяка категория лична информация на следните видове организации:

 • Нашите дъщерни компании в рамките на корпоративната ни група, които обработват вашата лична информация, с цел работа на услугите.
 • Други компании, които предоставят услуги от наше име, на които е забранено по договор съхраняване, използване или разкриване на лична информация за всякакви други цели, освен за предоставяне на услугите на нас.
 • Регулатори и държавни органи и правоприлагащи органи.
 • Професионални консултанти, като одитори, правни фирми или счетоводни фирми.
 • Юридически лица, които придобиват целия ни бизнес или значителна част от него.
 • С други трети страни по ваше указание или с ваше съгласие.

През последните 12 месеца не сме продали лична информация за жители на Калифорния по смисъла на „продадено“ в CCPA.

Права съгласно CCPA

Ако сте жител на Калифорния и CCPA не разпознава освобождаване, което се отнася до вас или вашата лична информация, имате право да:

Заявите безплатно разкриване от наша страна на следната информация, обхващаща 12-те месеца, предшестващи искането ви:

 • категориите лична информация за вас,която сме събрали;
 • категориите източници, от които е събрана личната информация;
 • целта на събирането на лична информация за вас;
 • категориите трети страни, на които сме разкрили лична информация за вас, и категориите лични данни, които са били разкрити (ако е приложимо), както и целите за разкриване на личната информация за вас;
 • специфичните лични данни, които сме събрали за вас.

Заявите да изтрием личната информация, която сме събрали от вас, освен ако CCPA не разпознава освобождаване; и

Не се притеснявайте от незаконна дискриминация за упражняване на правата ви, включително предоставяне на друго ниво или качество на услугите или отказ на стоки или услуги за вас, когато упражните правата си съгласно CCPA.

Нашата цел е да изпълним всички проверени заявки в рамките на 45 дни в съответствие с CCPA. Ако е необходимо, удължаването за още 45 дни ще бъде придружено от обяснение за забавянето.

Как да упражните правата си

Можете да се свържете с нас по имейл на адрес DPO@hoya.com. Жителите в Калифорния могат да се свържат с нас и като се обадят на телефон (844) 735-5773. Също така можете да определите упълномощен агент, което да извършва тези искания от ваше име. За заявки от агент може да поискаме от вас да потвърдите самоличността си директно с нас и директно да ни потвърдите, че сте предоставили на упълномощения агент разрешение за подаване на заявката.