Privacybeleid

Wanneer u de websites van  HOYA Vision Care bezoekt, waaronder www.hoyavision.com, www.seikovision.com, www.pentaxoptical.com, en visionaryalliance.com ("website"), HOYA-producten bestelt als opticien of onze tools gebruikt bij het bestellen van glazen (in combinatie de "diensten" genoemd), is dit privacybeleid van HOYA van toepassing.

HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, Nederland, (hierna “HOYA” genoemd) is de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe we uw persoonsgegevens zullen verzamelen, gebruiken en verwerken. Dit Privacybeleid is een aanvulling op alle andere privacyverklaringen en -beleidslijnen die we u van tijd tot tijd kunnen verstrekken en is niet bedoeld om deze te overrulen. Als u het niet eens bent met dit Privacybeleid in het algemeen of een deel ervan, dient u geen gebruik te maken van de diensten of uw gegevens aan ons te verstrekken. 

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. Kinderen mogen geen gebruik maken van onze diensten, tenzij hun ouder of voogd toestemming heeft gegeven, indien deze optie beschikbaar is op uw locatie.

Als u een gebruiker bent die is gevestigd in Californië, raadpleeg dan de aanvullende voorwaarden die voor u relevant zijn in het onderstaande Addendum.

1. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

U kunt sommige of alle hieronder vermelde persoonsgegevens verstrekken door contact met ons op te nemen of onze diensten aan te vragen.

 • Websitebezoek en verzoeken Wanneer u onze website bezoekt en informatie over onze diensten aanvraagt, verzamelen we uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en gebruiken we deze om met u te communiceren en aan uw verzoek te voldoen.
 • We kunnen telefonisch contact met u opnemen, als u aangeeft dat u op die manier gecontacteerd wilt worden.
 • We verzamelen ook informatie over uw browse-activiteit en interacties met ons om onze website en diensten te verbeteren, om de veiligheid van onze gebruikers te handhaven en om technische problemen en bugs aan te pakken en te verhelpen.
 • Wanneer u een commentaar achterlaat of uw ervaringen aan ons doorgeeft, dan bevatten deze berichten uw voornaam, achternaam, land en ervaring. Alleen met uw goedkeuring wordt deze informatie door ons ingezet voor promotionele doeleinden en om andere gebruikers te informeren omtrent onze diensten of ons bedrijf. Deze goedkeuring kunt u te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

Producten bestellen als oogzorgprofessional

Wij verzamelen de volgende informatie van oogzorgprofessionals die onze producten bestellen of onze diensten gebruiken, waaronder naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, bezoekrapportages, lidmaatschap van inkoopgroep (indien van toepassing), verkooporder- en factuurinformatie om uw bestelling te verwerken en af te leveren en om betalingen af te wikkelen, met u te communiceren en om u klantenservice te kunnen bieden. Deelname aan trainingen en evenementen als opticien of zorgprofessional

 • HOYA slaat de volgende informatie op van opticiens of zorgprofessionals die deelnemen aan door HOYA georganiseerde trainingen en evenementen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, evenement- en trainingsinformatie en informatie met betrekking tot voorkeuren voor sporten, om zodoende uw deelname te registreren en om u voor toekomstige evenementen uit te nodigen.

Glazen bestellen als consument bij uw opticien

 • Wanneer u uw opticien glazen of brillen op sterkte laat bestellen, dan geeft uw opticien de details van uw recept aan ons door, zodat wij uw glazen en een garantiekaart kunnen produceren en leveren. Uw opticien zal uw toestemming vragen om ons uw naam te verstrekken om uw bestelling te identificeren en de garantiekaart te produceren.
 • Als eindgebruiker kunt u er ook voor kiezen om, bij uw opticien, een van onze tools te gebruiken bij de advisering voor het type glas of montuur dat het beste bij uw voorkeuren en eisen past met betrekking tot uw levensstijl. U kunt ook onze tools gebruiken om advies in te winnen met betrekking tot het montuur dat het beste bij uw gezichtsvorm past. In dat geval verwerken wij uw naam, geslacht, leeftijd, recept, tevredenheid, levensstijl en gezichtsvorm, om u zo een goed advies te kunnen geven. Deze gegevens gebruiken wij in samengevatte vorm voor productontwikkelingsdoeleinden.
 • Houd er rekening mee dat we de hierboven uiteengezette gegevens kunnen verwerken als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker namens de oogzorgprofessional, afhankelijk van lokale overeenkomsten en omstandigheden.

Abonnementsdienst

 • Als u zich abonneert op onze HOYA Vision Care-kennisartikelen (blogs), zal HOYA uw e-mailadres gebruiken om u online artikelen over producten en diensten van HOYA te leveren, alsmede artikelen over onderwerpen die u zelf hebt geselecteerd. Wanneer u deze e-mailberichten niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u uw abonnement stopzetten door op de link, die onderaan iedere e-mail staat, te klikken of door een e-mail te sturen aan hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • We kunnen u ook nieuwsbrieven over onze producten en diensten sturen via de reguliere post. Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail aan hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

2. Rechtsgrond

De belangrijkste rechtsgrond voor het verwerken van data is, dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract tussen u en HOYA, bijvoorbeeld wanneer u een product bestelt, bepaalde informatie wilt ontvangen, zich registreert voor een evenement of een bestelling plaatst. In sommige gevallen is de verwerking van de gegevens noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een volledige en accurate boekhouding te voeren ten behoeve van financiële of fiscale doeleinden. In bepaalde gevallen is de verwerking onderhavig aan uw instemming, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, marketing of blogs of wanneer u HOYA-tools gebruikt om glazen te bestellen. Tenslotte heeft HOYA er een gerechtvaardigd belang bij om de inhoud van de website en zijn producten en diensten te verbeteren, door uw browse-gedrag, aankopen en interactie met ons te analyseren.

3. Cookies

Wij maken gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën om na uw gebruik van onze diensten informatie te verzamelen over uw browse-activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites. We gebruiken noodzakelijke, voorkeurs-, statistische en marketingcookies en soortgelijke technologieën. Met cookies kunnen we content en advertenties personaliseren, sociale-mediafuncties aanbieden en ons verkeer analyseren. Dit helpt ons om onze diensten en de werking van onze website te verbeteren. Meer informatie over cookies en het beheer ervan vindt u hier.

Meer informatie over cookies en het beheer ervan vindt u hier. Een wijziging van de cookie-instellingen heeft geen invloed op de gegevens die al voor de wijziging zijn verzameld.               

4. Gebruik van persoonsgegevens door derden

HOYA deelt uw gegevens niet met derden, tenzij:

 • u ons toestemming heeft gegeven;
 • er een wettelijke verplichting is om dit te doen;
 • wij uw verzoek of uw bestelling voor bedrijven in de HOYA group uitvoeren of doorgeven aan de payment provider of logistiek partner;
 • er een fusie of overname van HOYA of (een deel van) zijn bezittingen plaatsvindt door een derde partij;
 • we samenwerken met dienstverleners en verkopers die namens ons optreden voor HOYA als verwerker. Dergelijke derden zijn onder meer: (i) leveranciers van gegevensanalyse; (ii) beveiligingsaanbieders; (iii) leveranciers van websitehosting; en (iv) leveranciers die helpen bij algemene activiteiten. Deze dienstverleners helpen ons met veel verschillende functies en taken, zoals het leveren van gegevensopslag- en noodhersteldiensten en de communicatie met u;
 • dit in ons rechtmatige belang gebeurt met bedrijven binnen onze bedrijfsfamilie; en
 • waar nodig met onze professionele adviseurs. Wij delen uw persoonsgegevens met professionele adviseurs zoals auditors, advocatenkantoren of accountantskantoren.

5. Gegevens verplaatsen naar buiten de EU

Binnen de bovengenoemde kaders met betrekking tot het verwerken van gegevens door HOYA, worden uw persoonsgegevens overgedragen naar derden buiten de EU. Het niveau van bescherming van uw persoonsgegevens in die landen wordt mogelijk niet als vergelijkbaar met dat van uw land beschouwd. We hebben echter de standaard contractuele clausules (SCC's) van de EU of gelijkwaardige contracten afgesloten die zijn uitgegeven door de relevante bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk, indien van toepassing, tenzij de gegevensoverdracht plaatsvindt naar een land dat is bepaald door de Europese Commissie of de relevante Britse autoriteiten, indien van toepassing, om een adequaat beschermingsniveau te bieden voor de rechten en vrijheden van personen met betrekking tot hun persoonsgegevens (bijv. Japan). Een kopie van deze SCC's kan worden verkregen door een verzoek hiertoe te sturen aan  DPO@hoya.com.

6. Fusie of acquisitie

HOYA kan haar onderneming in haar geheel of een deel van haar activa overdragen aan een derde partij, in verband met een verkoop of aankoop van activa, een verkoop van aandelen, aankoop of fusie, faillissement of andere zakelijke transacties of reorganisatie, in ons gerechtvaardigd belang. In dat geval worden uw persoonsgegevens ook overgedragen aan een potentiële koper, nieuwe eigenaar of andere relevante derde partij, indien nodig tijdens het onderhandelen, vervullen of anderszins in verband met een wijziging in de zeggenschap over het bedrijf, zoals een herstructurering, consolidatie of fusie, of de verkoop of overdracht van onze activa.

7. Opslagduur

Alle persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan vereist volgens de wetgeving omtrent GDPR en nationale wetgeving inzake financiële en fiscale verplichtingen.

Wanneer u producten van ons aanschaft, bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is om te kunnen blijven voldoen aan onze garantieverplichtingen gedurende de betreffende periode.

Mocht u hebben aangegeven nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen, dan is uw persoonlijke profiel gebaseerd op uw geschiedenis gedurende twee jaren voorafgaand aan de nieuwsbrief.

Als u als eindgebruiker gebruik heeft gemaakt van onze adviseringstools, dan worden uw gegevens tot maximaal 1 jaar nadat het advies werd uitgebracht, bewaard.

De opslagperiode van klantcommentaren is 3 jaar na het verstrekken van het commentaar.

Informatie over de opslagperiode van cookies kunt u hier vinden .

8. Rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze in te voeren, te beperken, bezwaar te maken of te verwijderen. Wanneer u uw goedkeuring heeft verleend aan het verwerken van uw persoonsgegevens, is het te allen tijde mogelijk om deze goedkeuring in te trekken.

Houd er rekening mee dat een aantal van deze rechten alleen in bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en dat al deze rechten wettelijk beperkt kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer het voldoen aan uw verzoek een negatief effect zou hebben op andere personen of onze handelsgeheimen of intellectuele eigendom, wanneer er sprake is van doorslaggevend openbaar belang of wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via DPO@hoya.com.

Ook kunt u altijd aangeven dat u niet wilt dat uw gegevens voor direct marketing-doeleinden worden gebruikt.

Als u denkt dat we de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming hebben geschonden, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via DPO@hoya.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren op uw verzoek. U kunt een claim indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

9. Beveiliging

Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die via de website of via e-mail wordt verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico.

10. Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar andere online platforms, plug-ins of andere toepassingen die door derden worden beheerd. We hebben geen zeggenschap over dergelijke andere sites of applicaties en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun privacybeleid of hun gebruik van uw informatie. Informatie die u verstrekt op openbare of semi-openbare plaatsen, inclusief informatie die u deelt op sociale netwerkplatformen van derden, kan ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de website en/of gebruikers van die onlineplatformen van derden, zonder beperking met betrekking tot het gebruik ervan door ons of door een derde partij. Onze opname van dergelijke links impliceert op zich geen goedkeuring van de inhoud op dergelijke platformen of van hun eigenaars of exploitanten, behalve zoals bekendgemaakt op de website. We wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de handelingen van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelingen met betrekking tot het gebruik en/of de openbaarmaking van persoonsgegevens door derden. Alle informatie die u rechtstreeks aan deze derden verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij.

11. Contact

Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en zorgen over dit privacybeleid of uw persoonsgegevens. In dit verband kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via DPO@hoya.com

12. Wijzigingen aan dit beleid

HOYA behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen. Zorg ervoor dat u altijd bekend bent met de nieuwste versie van het hier gepubliceerde beleid. Wij laten het u tijdig weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn.

13. Taal

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, heeft de Engelse versie voorrang in geval van inconsistentie tussen de Engelse versie en de lokale taalversie van dit Privacybeleid.

14. Addendum voor inwoners van Californië

De voorwaarden van dit addendum zijn van toepassing op inwoners van Californië krachtens de California Consumer Privacy Act ('CCPA') en andere toepasselijke wetten. De CCPA biedt inwoners van Californië bepaalde wettelijke rechten, zoals toegang, verwijdering, openbaarmaking of "niet verkopen". Deze rechten zijn niet absoluut en zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen.

Verzameling en openbaarmaking van persoonsgegevens

In de afgelopen 12 maanden hebben we, door uw gebruik van onze diensten, mogelijk de volgende categorieën persoonsgegevens van of over consumenten verzameld en openbaar gemaakt, zoals gedefinieerd in de CCPA:

 • identificatiemiddelen, zoals telefoonnummer, naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, geslacht, leeftijd, fysieke kenmerken of beschrijving, of informatie over de ziektekostenverzekering;
 • informatie over activiteiten op internet of andere elektronische netwerkactiviteiten, inclusief browse-activiteiten en interacties met onze website;
 • receptgegevens voor glazen van oogzorgprofessionals of rechtstreeks van consumenten;
 • commerciële informatie, inclusief betaalkaartgegevens en transactieverificatiegegevens.

We verzamelen persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • organisatie en beheer van de gevraagde diensten;
 • verwerking van de bestellingen van klanten;
 • communicatie met u;
 • verbetering van onze diensten;
 • het personaliseren van onze diensten voor u;
 • het handhaven van de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers; en
 • het aanpakken en verhelpen van technische problemen en bugs.

We maken elke categorie van persoonsgegevens bekend aan de hieronder genoemde soorten entiteiten:

 • de aangesloten ondernemingen binnen onze bedrijfsgroep die uw persoonsgegevens verwerken om de diensten te kunnen uitvoeren;
 • andere bedrijven die namens ons diensten verlenen en die het contractueel verboden is om persoonlijke informatie te bewaren, te gebruiken of openbaar te maken voor enig ander doel dan het leveren van de diensten aan ons;
 • toezichthouders en gerechtelijke instanties en wetshandhavingsinstanties;
 • professionele adviseurs zoals auditors, advocatenkantoren of accountantskantoren;
 • entiteiten die al onze bedrijfsactiviteiten of nagenoeg al onze bedrijfsactiviteiten verwerven;
 • andere derden op uw aanwijzing of met uw toestemming.

In de afgelopen 12 maanden hebben we geen persoonlijke informatie van inwoners van Californië verkocht in de zin van "verkocht" in de CCPA.

Rechten uit hoofde van de CCPA

Als u een ingezetene van Californië bent en de CCPA geen vrijstelling erkent die op u of uw persoonsgegevens van toepassing is, hebt u het recht om:

te verzoeken dat wij u kosteloos de volgende informatie verstrekken over de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek;

 • de categorieën van persoonsgegevens op te vragen die wij over u hebben verzameld;
 • de categorieën van bronnen op te vragen waaruit de persoonsgegevens werden verzameld;
 • het doel op te vragen waarom wij van persoonsgegevens over u verzamelen;
 • de categorieën van derden op te vragen aan wie wij persoonsgegevens over u hebben bekendgemaakt en de categorieën van persoonsgegevens die werden bekendgemaakt (indien van toepassing), evenals het doel hiervan; en
 • de specifieke persoonsgegevens op te vragen die wij over u hebben verzameld;

te verzoeken dat we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, verwijderen, tenzij CCPA een vrijstelling erkent; en

bevrijd te worden van onwettige discriminatie voor het uitoefenen van uw rechten, inclusief het verlenen van een ander niveau of kwaliteit van diensten, dan wel het weigeren van goederen of diensten aan u wanneer u uw rechten onder de CCPA uitoefent.

Wij streven ernaar aan alle geverifieerde verzoeken binnen 45 dagen te voldoen volgens de CCPA. Indien nodig zal een verlenging met 45 dagen vergezeld gaan van een nadere toelichting van de vertraging.

Uw rechten uitoefenen

U kunt contact met ons opnemen via e-mail: DPO@hoya.com. Inwoners van Californië kunnen ook contact met ons opnemen via het nummer (844) 735-5773. U kunt eveneens een gemachtigde aanstellen om deze verzoeken namens u te doen. Voor verzoeken van een tussenpersoon kunnen wij u vragen om uw identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren en rechtstreeks bij ons te bevestigen dat u toestemming hebt gegeven aan deze geautoriseerde tussenpersoon om het verzoek in te dienen.