Privacybeleid

Seiko's privacybeleid is van kracht, wanneer u een website van Seiko Optical bezoekt, als opticien producten van Seiko bestelt of onze instrumenten gebruikt bij het bestellen van glazen.

Seiko Optical Europe GmbH, Dohrweg 42, 41066 Mönchengladbach, Duitsland, is samen met Seiko Optical [name and address local entity] (tezamen hierna “Seiko” genoemd) de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 

1. Gebruik van persoonlijke gegevens

We willen u graag een omschrijving geven van de persoonlijke gegevens die wij gebruiken, met welk doel en met welke rechtsgrondslag.

Websitebezoek en verzoeken

 • Wanneer u onze website bezoekt en informatie over onze producten, instrumenten of diensten wilt hebben, waar ook op de site, dan gebruiken wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om met u in contact te komen. Als u deze informatie aan ons geeft, kunnen wij aan uw verzoek gehoor geven;
 • We kunnen telefonisch contact met u opnemen, als u aangeeft dat u op die manier gecontacteerd wilt worden;
 • Ook gebruiken wij de informatie uit uw interactie met ons en de informatie die uw browser aan ons doorgeeft om onze website, producten en diensten te verbeteren;
 • Wanneer u een commentaar achterlaat of uw ervaringen aan ons doorgeeft, dan bevatten deze berichten uw voornaam, achternaam, land en ervaring. Alleen met uw goedkeuring wordt deze informatie door ons ingezet voor promotionele doeleinden en om andere gebruikers te informeren omtrent uw product- of bedrijfservaringen. Deze goedkeuring kunt u te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@seikovision.com.
 • Onze website maakt gebruik van cookies en gelijksoortige technieken. Zie onze cookieverklaring cookies voor meer informatie.

Producten bestellen als oogzorgprofessional

 • Wanneer u als oogzorgprofessional onze producten bij ons bestelt, dan slaan wij uw naam, adres, e-mailadres, internetadres, telefoonnummer, bezoekrapportages, lidmaatschap van inkoopgroep (indien van toepassing), verkooporder en factuurinformatie op, om zodoende uw bestelling te verwerken, te leveren, de betaling uit te laten voeren, met u te communiceren en om u klantenservice te kunnen bieden.

 

Deelnemen aan trainingen en evenementen als opticien of zorgprofessional

 • Wanneer u als (medewerker van een) opticien of als zorgprofessional deelneemt aan trainingen en evenementen, die door Seiko worden georganiseerd, dan slaat Seiko uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, evenement- en trainingsinformatie en informatie met betrekking tot voorkeuren voor sporten op, om zodoende uw deelname te registreren en om u voor toekomstige evenementen uit te nodigen.

Glazen bestellen als consument bij uw opticien

 • Wanneer u uw opticien glazen of brillen op sterkte laat bestellen, dan geeft uw opticien de details van uw recept aan ons door, zodat wij uw glazen en een garantiekaart kunnen produceren en leveren. Als de opticien uw naam aan ons doorgeeft, ter referentie aan uw bestelling en met uw goedkeuring, dan wordt deze gebruikt om uw bestelling te identificeren en om de garantiekaart aan te maken.
 • Als eindgebruiker kunt u er ook voor kiezen om, bij uw opticien, een van onze tools te gebruiken bij de advisering voor het type glas of montuur dat het beste bij uw voorkeuren en eisen past met betrekking tot uw levensstijl. U kunt ook onze tools gebruiken om advies in te winnen met betrekking tot het montuur dat het beste bij uw gezichtsvorm past. In dat geval verwerken wij uw naam, geslacht, leeftijd, recept, tevredenheid, levensstijl en gezichtsvorm, om u zo een goed advies te kunnen geven. Deze gegevens gebruiken wij in samengevatte vorm voor productontwikkelingsdoeleinden.
 • Het gebruik van de gegevens behorend bij uw bestelling van glazen en/of montuur, zoals hierboven beschreven, kan door Seiko aan de opticien worden doorgegeven in zijn rol als gegevensbeheerder of -verwerker, afhankelijk van lokale afspraken en omstandigheden.

Abonnementsdienst

 • Als u zich abonneert op onze Seiko Optical-kennisartikelen (blogs), zal Seiko uw e-mailadres gebruiken om u te wijzen op online artikelen over producten en diensten van Seiko, en artikelen over onderwerpen waarvan u heeft aangegeven dat u deze van ons wilt ontvangen. Wanneer u deze e-mailberichten niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u uw abonnement stopzetten door op de link, die onderaan iedere e-mail staat, te klikken of door een e-mail te sturen aan unsubscribe@seikovision.com.
 • We kunnen u ook nieuwsbrieven over onze producten en diensten sturen via de reguliere post. Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail aan unsubscribe@seikovision.com.

 

2. Rechtsgrond

De belangrijkste rechtsgrond voor het verwerken van data is, dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract tussen u en Seiko, bijvoorbeeld wanneer u een product bestelt,  bepaalde informatie wilt ontvangen, zich registreert voor een evenement of een bestelling plaatst. In sommige gevallen is de verwerking van de gegevens noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een volledige en accurate boekhouding te voeren ten behoeve van financiële of fiscale doeleinden. In bepaalde gevallen is de verwerking onderhavig aan uw goedkeuring, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze blogs of wanneer u Seiko-tools gebruikt om glazen te bestellen. Tenslotte heeft Seiko er een gerechtvaardigd belang bij om de inhoud van de website en zijn producten en diensten te verbeteren, naar aanleiding van de analyse van uw browsegedrag, aankopen en interactie met ons.

 

3. Gebruik van persoonlijke gegevens door derden

HOYA deelt uw gegevens niet met derden, tenzij:

 • u ons toestemming heeft gegeven;
 • er een wettelijke verplichting is om dit te doen;
 • wij uw verzoek uitvoeren of uw bestelling voor bedrijven in de Seiko group uitvoeren of doorgeven aan de payment provider of logistiek partner;
 • er een fusie of acquisitie van Seiko of (een deel van) zijn bezittingen plaatsvindt door een derde partij;
 • partijen namens ons optreden als gegevensbeheerder voor Seiko.

 

4. Gegevens verplaatsen naar buiten de EU

Binnen de bovengenoemde kaders met betrekking tot het verwerken van gegevens door Seiko, worden uw persoonlijke gegevens verplaatst naar gegevensbeheerders buiten de EU. In de betreffende landen wordt het niveau aan bescherming van persoonlijke gegevens niet beschouwd als gelijk aan het niveau dat EU-regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens biedt. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met de gegevensbeheerders, waarin de standaard contractuele clausules voor gegevensbeheerders van de EU staan vermeld. Zodoende zijn uw gegevens als zodanig beschermd. Een kopie van deze clausules kan worden verkregen door een verzoek hiertoe te sturen aan DPO@seikovision.com.

 

5. Fusie of acquisitie

Seiko kan zijn onderneming in het geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen uw persoonlijke gegevens ook worden overgedragen aan deze partij. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Indien u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, kunt u ons een verzoek tot verwijdering van uw gegevens toesturen.

 

6. Opslagduur

Persoonlijke gegevens worden door ons niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of verwerkt. Alle persoonlijke gegevens worden niet langer opgeslagen dan dat de wetgeving omtrent GDPR en nationale wetgeving inzake financiële en fiscale verplichtingen aangeeft. Hieronder vallen bestellingen, financiële gegevens en contactgegevens

Wanneer u producten van ons aanschaft, bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is om te kunnen blijven voldoen aan onze garantieverplichtingen gedurende de betreffende periode.

Mocht u hebben aangegeven nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen, dan is uw persoonlijke profiel gebaseerd op uw geschiedenis gedurende twee jaren voorafgaand aan de nieuwsbrief.

Als u als eindgebruiker gebruik heeft gemaakt van onze adviseringstools, dan worden uw gegevens tot maximaal 1 jaar nadat het advies werd uitgebracht, bewaard.

De opslagperiode van klantcommentaren is 3 jaar na het plaatsen van het commentaar.

Voor de opslagperiode van cookies wordt u verwezen naar de informatie onder cookies.

 

7. Rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om deze te laten aanpassen, beperken, blokkeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te ontvangen in een formaat dat machineleesbaar is, zodat u uw gegevens elders kunt opslaan. Wanneer u uw goedkeuring heeft verleend aan het verwerken van uw persoonlijke gegevens, is het te allen tijde mogelijk om deze goedkeuring in te trekken.

Om uw cookie-instellingen te wijzigen, kunt u cookie gebruiken. Een wijziging van de cookie-instellingen heeft geen invloed op de gegevens die al voor de wijziging zijn verzameld.               

Ook kunt u altijd aangeven dat u niet wilt dat uw gegevens voor direct marketing-doeleinden worden gebruikt. Daarnaast kunt u aangeven dat u niet wilt dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van het gerechtvaardigde belang, in verband met uw persoonlijke omstandigheden.

 

8. Contact

Wanneer u gebruik wilt maken van de bovengenoemde rechten, dan kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van Seiko Optical Europe kan worden bereikt via DPO@seikovision.com.

Bovendien kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

9. Wijzigingen aan dit beleid

Seiko behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen. Zorg ervoor dat u altijd bekend bent met de nieuwste versie van het hier gepubliceerde beleid. Wij laten het u tijdig weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn.